SAMOFAR project succesvol afgerond

Jan Leen Kloosterman
coördinator SAMOFAR, TU Delft

Op 4 en 5 juli is in Theater ‘De Veste’ het EU SAMOFAR project feestelijk afgesloten. Dit project was volledig gericht op de beoordeling en, waar mogelijk, verbetering van de veiligheid van de gesmolten zout reactor met een snel neutronspectrum. SAMOFAR staat dan ook voor ‘Safety Assessment of the Molten Salt Fast Reactor’. Het project is uitgevoerd door elf instituten en universiteiten leidend op dit gebied in Europa onder coördinatie van TU Delft.

Ongeveer 100 bezoekers van over de hele wereld kregen op de eerste dag de belangrijkste resultaten van het SAMOFAR project te zien, terwijl op de tweede dag de status van de diverse MSR onderzoeksprogramma’s in Canada, China, Rusland en de VS werden gepresenteerd.

SAMOFAR final meeting

SAMOFAR is met een bescheiden budget in staat gebleken om mee te draaien met de wereldtop. De resultaten variëren van nieuwe methoden voor de veiligheidsbeoordeling van de MSFR, een simulator voor de bepaling van het dynamisch gedrag van een MSFR zoals lastvolgbedrijf, geavanceerde software voor multi–fysica berekeningen aan de MSFR zoals transiënten met onzekerheidsanalyse, uitbreiding van de database van zouten en het ontwerp van instrumenten voor de bepaling van deze gegevens, zoals een nieuwe viscometer door TU Delft, synthese en karakterisering van zouten met thorium/uranium en plutonium, experimenten voor de bepaling van het dynamisch gedrag van de reactor in natuurlijke circulatie, experimenten voor het testen van de vriesplug die smelt als het vermogen uitvalt, het bepalen van de scheidingsefficiëntie in de chemische processen voor de zuivering van het bestraalde zout, het ontwerp van deze zuiveringsprocessen en de bijbehorende chemische installatie, en vele andere. Op het SAMOFAR youtube kanaal (bereikbaar via www.samofar.eu) staan filmpjes van 10 minuten met de belangrijkste resultaten in ieder van de vijf werkpakketten.

Hoewel SAMOFAR is afgerond betekent dit niet het einde van het thorium-MSR onderzoek in Nederland. Op 1 oktober van dit jaar start het SAMOSAFER project met 14 Europese partners, wederom gecoördineerd door TU Delft. Hiermee bestendigt Nederland zijn prominente rol in Europa. SAMOSAFER staat voor ‘Simulation Models and Safety Assessment of Fluid–fuel Energy Reactors’ en is gericht op de ontwikkeling van gevalideerde software en toepassing ervan op de MSFR. Omdat vooral MSR-specifieke verschijnselen zullen worden gemodelleerd, zullen de resultaten breed toepasbaar zijn en de gehele MSR gemeenschap kunnen dienen. Het SAMOSAFER project heeft dan ook brede steun ontvangen van instituten en startups uit de gehele wereld. Behalve de ontwikkeling van software zullen diverse experimenten worden uitgevoerd om de fysisch/chemische modellen en daarna de numerieke modellen te kunnen ontwikkelen en vervolgens de software te kunnen valideren. Ook zullen zoutmonsters die in de HFR zijn bestraald, worden onderzocht in de laboratoria van NRG en JRC-Karlsruhe. SAMOSAFER heeft een looptijd van 4 jaar.

On July 4 and 5, 2019, the SAMOFAR project held its final meeting at the theatre ‘De Veste’ in Delft, the Netherlands. A summary of the results in each of the technical work packages has been recorded and can be viewed in the movies below:

  1. WP1: Integral Safety Assessment
  2. WP2: Safety Related Data
  3. WP3: Experimental Validation
  4. WP4: Numerical Assessment
  5. WP5: Chemical Processing